Piima mehaaniline töötlemine

Sissejuhatus

Piima mehaanilise töötlemise protsessid on piima puhastamine, separeerimine, normaliseerimine, homogeniseerimine ning piima töötlemine membraanseadmetega.

 

Nimetatud protsessid on tehnoloogilised operatsioonid erinevate piimatoodete valmistamise tehnoloogilistes protsessides.

 

Tuleta meelde!

Mis on tehnoloogiline protsess? Näide?

Mis on tehnoloogiline operatsioon? Näide?

 

 

 Joonis 2. Separeerimis-, normaliseerimis- ja kuumtöötlemisseadmed piimatööstuses (2)

Järgmine >>