Piima mehaaniline töötlemine

Separaatori töörežiim

Koorimisteravust vähendavad:

1)   trumli liiga väike pöörlemissagedus;

2)   piima liiga suur pealevool trumlisse;

3)   kooresektsiooni vigastatud tihendid;

4)   õhu sattumine trumlisse piima liiga väikese sissevoolu tõttu;

5)   koore rasvasisalduse reguleerimine liiga kõrgeks.

 

Rasvakuulikeste eraldumiskiirus on võrdelises sõltuvuses trumli pöörlemissageduse ruuduga, seega mõjutab pöörlemissagedus oluliselt koorimisteravust.

 

Optimaalseks peetakse pöörlemissagedust 6000—9000 p/min.

 

Miks ei võiks trumli pöörlemissagedust oluliselt suurendada?

 

Taldrikute konfiguratsioon mõjutab samuti separeerimise efektiivsust. Teoreetiliselt: mida väiksem on taldrikute vahekaugus, seda parem on koorimisteravus, kuna rasvakuulikestel on lühem teepikkus (vt joonis 8) taldrikute pinnale jõudmiseks.

 

Samas tuleb arvestada ka voolu mudeliga: maksimaalse efekti annab laminaarne vool. Turbulentne vool põhjustab rasvakuulikeste taassegunemist piima vooluga ning suureneb võimalus, et rasvakuulikesed kantakse lõssi vooluga kaasa. On leitud, et suhteliselt kitsa (<0,2 mm) taldrikute vahekauguse korral koorimisteravus ei sõltu taldrikute vahekaugusest. Külmsepareerimise korral peab taldrikute vahekaugus olema suurem, kuna koor on viskoossem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 8. Piima, koore, lõssi ja mehaanilise mustuse liikumine alumise taldriku pealispinnal ja pealmise taldriku aluspinnal (7).

 

 

 

 

 

 

Oluline on taldrikute õige järjestus pakis, taldrikud ei või olla deformeerunud, peavad olema pakis tugevasti kokku surutud— kõigist neist teguritest oleneb vool taldrikute vahel, seega ka koorimisteravus.

 

                                                                                                                    << Eelmine // Järgmine >>