Piima mehaaniline töötlemine

Koorimise temperatuur

Temperatuur mõjutab koorimisteravust, kuna temperatuurist sõltub piima viskoossus.

 

Temperatuuri tõusmisel viskoossus väheneb ehk teisisõnu, külmas piimas on viskoossus suurem (vt joonis 7). Väikseim on viskoossus temperatuuril 75—85 °C. Sellest temperatuurist kõrgemal algab seerumivalkude denatureerumine ning viskoossus hakkab taas suurenema. Tulemuseks on koorimisteravuse vähenemine ning separaatorikõntsa hulga kasvamine separaatoris. Samuti põhjustab kõrge temperatuur rasvakuulikeste purunemist ning suureneb vaba rasva hulk.

Optimaalne separeerimistemperatuur on 50—60 °C.

 

Separeerimisel temperatuuril alla 10 °C vaba rasva hulk väheneb, kuna rasv on tahkes olekus. Vaba rasva moodustumise suhtes on kriitiline temperatuurivahemik 10—40 °C. Väikseim on vaba rasva moodustumine siis, kui kogu rasv on kas tahkes või vedelas olekus.

Joonis 7. Piima tiheduse ja viskoossuse sõltuvus temperatuurist (7)

 

Külmsepareerimine võimaldab piima separeerida ettevõttesse laekumise temperatuuril. Külmsepareerimine temperatuuril 5—10 °C võimaldab küll säästa energiat, kuid separaatori tootlikkust tuleb sama koorimisteravuse saavutamiseks vähendada 30—50% võrra. Külmsepareerimist kasutatakse mõningatel juhtudel juustutootmises, kui kuumtöötlus on ebasoovitav, või teatud vahukooreliikide tootmisel, sest külmsepareerimisel saadava koore fosfolipiidide sisaldus on kõrgem ja  koore vahustamisomadused paremad.

 

 

                                                                                                                    << Eelmine // Järgmine >>