Piima mehaaniline töötlemine

Piima separeerimine

Separeerimine on protsess, kus piim lahutatakse erineva tihedusega fraktsioonideks tsentrifugaaljõu mõjul separaatori pöörlevas trumlis.

Joonisel 3 on näha läbilõige poolhermeetilise isepuhastuva separaatori trumlist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Poolhermeetiline isepuhastuv separaator (4).

Leia jooniselt 3:

  • piima trumlisse liikumise tee;
  • koore väljundsüsteem;
  • lõssi väljundsüsteem;
  • taldrikuhoidur;
  • taldrikutepakk;
  • jaotustaldrik;
  • trumli kaas;
  • trumli liikuv põhi;
  • kõntsaruum;
  • kõntsa väljutussüsteem.

                                                                                                                                   <<Eelmine // Järgmine>>