Piima mehaaniline töötlemine

 Piima puhastamine lisanditest

Piima puhastamise eesmärgiks on nende võõrlisandite eemaldamine, mis on piimasse sattunud lüpsmisel, piima esmasel käitlemisel ja transpordil. Tinglikult võib võõrlisandid liigitada vedelateks ja tahketeks (mehaanilisteks) lisanditeks. Tänu lüpsi ja piima esmase käitlemise hügieeninõuetest kinnipidamisele on võimalik vähendada mehaanilise mustuse esinemist toorpiimas, kuid sellegipoolest tuleb tööstusesse laekuv toorpiim puhastada. Piimas leiduvaid vedelaid võõrlisandeid ei saa mehaaniliste meetoditega eraldada.

 

Puhastamisega eemaldatakse loomakarvad, tolmuosakesed, osaliselt ka somaatilised rakud ning mikroorganismid. Samas ei asenda piima puhastamine mikroorganismide inaktiveerimisel kuumtöötlust.

 

Enam levinud puhastamisviisid on filtreerimine ja puhastamine tsentrifuugides/separaatorites.

 

Tööstuses toimub piima esmane puhastamine piima vastuvõtuprotsessi käigus: vastuvõtuseadmete komplekti kuuluvad filtrid, millest piim läbi pumbatakse. Soovitud puhastusefekti saamiseks kasutatakse filtreid, mille pooride suurus on 25—100 mm. Mida peenemad on filtri poorid, seda parem puhastusefekt saavutatakse, kuid seda lühem on filtri tööaeg. Kui filtreerimisseadme tootlikkus on 10 000 l/h, ulatub 45 mm pooridega filtrite efektiivne tööaeg kuni 2 tunnini. Kui kasutatakse filtreid pooride läbimõõduga 100 mm, ulatub filtrite efektiivne tööaeg kuni 10 tunnini, kuid 6-tunnise töötamise järel tuleb filtreid vahetada/puhastada. Filtreerimissüsteemide eeliseks on konstruktsiooni lihtsus, kuid tuleb arvestada sellega, et piim peab läbima järjest tiheneva mustusekihi. Et see kiht võib jääda filtrisse mitmeks tunniks, võib teatud ajahetkest piimas leiduvate bakterite hulk suureneda.

 

Suurem puhastamisefekt saavutatakse tsentrifuugide/separaatorite kasutamisel, kuna on võimalik eemaldada osakesi läbimõõduga kuni 4—5 mm. Puhastusefekt sõltub kasutatava separaatori tüübist (separaator-koorelahutaja või puhastusseparaator). Et enamikus piimatööstustest on eesmärkideks nii piima puhastamine kui ka koore eemaldamine, kasutatakse separaator-koorelahutajaid. See tähendab, et mõlemad tegevused – puhastamine ja separeerimine – on ühendatud üheks kolme faasi (mehaaniline mustus, lõss, koor) eraldamise operatsiooniks.

Tekkiva separaatorikõntsa kogus kõigub suurel määral: vahemikus 0,01—0,3% separeeritavast piima hulgast. Kõntsa hulk sõltub piima koostisest ja kvaliteedist, separaatori tööparameetritest, samuti puhastamise/separeerimise temperatuurist.

 

 

Järgnevat videolõiku 1 võid vaadata kohe või tutvu eelnevalt separeerimise protsessi olemusega siin ja siin.

 

Vaata viodeoklippi ning jälgi:

  • puhastamata tooraine liikumist separaatori trumlis;
  • eraldatava mehaanilise mustuse liikumist;
  • puhastatud vedeliku liikumist väljutussüsteemi.

 

Videolõik 1. Puhastusseparaatori tööpõhimõte (3)

                                                                                                                        <<Eelmine//Järgmine>>