Piima mehaaniline töötlemine

Homogeniseerimise liigid

 Homogeniseerimine klapphomogenisaatorites on energiamahukas protsess, seepärast ei homogeniseerita alati kogu toorainet.

Eristatakse 3 liiki homogeniseerimist:

  • täieliku homogeniseerimise korral suunatakse kogu standardiseeritud piim läbi homogenisaatori.
  • koore homogeniseerimisel (nn. lahushomogeniseerimine) homogeniseeritakse ainult separeeritud koor, mis lisatakse hiljem piima hulka.
  • osalisel homogeniseerimisel segatakse koor teatud osa piimaga (segu rasvasisaldus 13—20%). See osa (moodustab 20—27% kogu segupiimast) homogeniseeritakse üheastmelises homogenisaatoris 15 MPa  juures või kaheastmelises homogenisaatoris 15 MPa ja 30 MPa juures temperatuuril 50—70 °C ning lisatakse ülejäänud segupiima hulka.

                                                                                                                         << Eelmine // Järgmine >>