Piima mehaaniline töötlemine

Õpiobjekti kirjeldus

Andmed õpiobjekti „Piima mehaaniline töötlemine “ kohta

 

Õpiobjekti teema: Piima mehaaniline töötlemine

 

Õpiobjekti maht: 4 tundi (0,1 õppenädalat = 0,15 EAP)

 

Sihtrühm: toiduteaduse erialade, loomakasvatussaaduste tootmise õppekava ja veterinaarmeditsiini VI kursuse üliõpilased, valdkonnaga seotud spetsialistid

 

Õppeaine: VL.0252 Piimatoodete tehnoloogia, VL.0653 Piimatoodete tehnoloogia üldkursus, VL.0510 Piimatoodete tehnoloogia

Õpieesmärk: õpiobjekti läbitöötamise tulemusena saab õppija teadmised piima mehaanilise töötluse eriliikidest: piima puhastamisest, separeerimisest, normaliseerimisest, homogeniseerimisest ning membraantehnoloogiast. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik erinevate piimatoodete tehnoloogiliste operatsioonide mõistmiseks, kursuseprojekti ülesannete lahendamiseks, osalemiseks praktikumides mikromeiereis ning ettevalmistuseks õppe-ekskursioonideks piimatööstustesse.

 

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane:

  • oskab nimetada ja analüüsida piima mehaanilise töötlemise eesmärke;
  • teab mehaanilise töötlemise kasutusalasid  ja viise;
  • oskab nimetada protsesside põhiparameetreid ja mõistab protsesside olemust;
  • oskab arvutada separeerimise saaduste koguseid ning normaliseerimiseks vajalike komponentide koguseid.

Võtmesõnad: piima puhastamine, separeerimine, normaliseerimine, homogeniseerimine, membraanfiltratsioon

 

Õpijuhis: Õpiobjekt koosneb 6st peatükist ja 12st alapeatükist, teksti illustreerivad skeemid, fotod ja videod. Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus.

 

Viitamine: Õpiobjektis kasutatud kirjandusele ja pildimaterjalile on viidatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis. Piltide all olevad numbrilised viited on selgitatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis.

 

Tehniline teostus: kasutatud on Edicy ja iSpring Pro programmi.

 

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Videofailide vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Windows Media Player. Õpiobjekti korrektne avamine on kontrollitud järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Vaata, et Sinu veebilehitsejas oleksid lubatud hüpikaknad!

 

Õppejõud: lektor Katrin Laikoja, 2012

 Järgmine>>